antžeminė artilerija

antžeminė artilerija
antžeminė artilerija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis SP artilerija antžeminiams taikiniams naikinti; jos sudėtyje yra bendrosios paskirties artilerija (patrankos, haubicos, minosvaidžiai, RSUS) ir prieštankinė artilerija (patrankos, PTRK). Pagal priklausomumą skiriama ↑lauko artilerija (NVS šalyse – pajėgų artilerija), kuri yra bendrųjų pajėgų junginių ir dalinių sudėtyje, ir vyriausiosios vadovybės rezervo artilerija. atitikmenys: angl. ground artillery rus. наземная артиллерия ryšiai: dar žiūrėklauko artilerija

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ginklų rūšis: ↑pabūklai (haubicos, patrankos, minosvaidžiai ir kt.) ir jų judėjimo priemonės; šaudmenys; kovinio aprūpinimo (ugnies valdymo, žvalgybos, šaudymo aprūpinimo) priemonės. Rusijos ir kt. NVS šalių… …   Artilerijos terminų žodynas

  • sunkioji artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminė artilerija, kuri, šaudydama dideliu nuotoliu, kaudavo priešą priedangose, naikindavo jo artileriją, griaudavo tvirtus inžinerinius įrenginius. Sunkioji artilerija atsirado XX a. pr.; jai priklausė… …   Artilerijos terminų žodynas

  • haubicų artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminė artilerija, kurios ginkluotėje yra haubicos. Haubicų artilerija naikina (slopina) atvirai išdėstytus ir apsaugotus priedangose taikinius, griauna lauko inžinerinius įrenginius. Šaudant dvinariais ir… …   Artilerijos terminų žodynas

  • lengvoji artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminė artilerija, tiesiogiai remianti pėstininkus mūšyje. Lengvoji artilerija, galinti judėti kartu su pėstininkais mūšio lauke, buvo ginkluota lengvosiomis patrankomis, haubicomis ir minosvaidžiais (žygio… …   Artilerijos terminų žodynas

  • prieštankinė artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminė artilerija tankams ir kitai šarvuotai technikai naikinti. Ginkluotė – prieštankinės patrankos, beatošliaužiai pabūklai ir PTVR. Prieštankinė artilerija naikina tankus ir kitus šarvuotuosius taikinius… …   Artilerijos terminų žodynas

  • minosvaidžių artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminė artilerija, kurios ginkluotėje yra minosvaidžių. Minosvaidžių artilerija naikina (slopina) atvirai išdėstytus ir apsaugotus priedangose taikinius. 120 mm ir didesnio kalibro minosvaidžiai gali griauti …   Artilerijos terminų žodynas

  • reaktyvinė artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminė artilerija, ginkluota ↑reaktyvinėmis salvinės ugnies sistemomis. Reaktyvinėje artilerijoje yra reaktyviniai divizionai ir brigados (pulkai). Pagrindinis organizacinis vienetas – reaktyvinis divizionas …   Artilerijos terminų žodynas

  • didelės galios artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminė artilerija ypač tvirtiems įrenginiams griauti ir svarbiems objektams priešo gynybos gilumoje naikinti (slopinti). Didelės galios artilerijai ppr. priklauso 175–240 mm patrankos, haubicos ir… …   Artilerijos terminų žodynas

  • kalnų artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminė artilerija, naudojama kalnuose. Kalnų artilerijos ginkluotė: kalnų artilerijos pabūklai (lengvosios patrankos, haubicos), minosvaidžiai ir reaktyvinės artilerijos įtaisai, velkami vilkikais, vežiojami …   Artilerijos terminų žodynas

  • savaeigė artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Judrioji artilerija, kurios pabūklai ir įtaisai turi savaeigę važiuoklę. Savaeigė artilerija gali turėti savaeiges patrankas, haubicas, zenitinius ir beatošliaužius pabūklus, minosvaidžius, reaktyvinės… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”